GamesCenter sa stáva PGS!Kompletné znenie reklamačného reklamačného poriadku si môžete stiahnúť v PDF TU>>Kompletne znenie RP<<

Užitočné rady pred reklamáciou

1. Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená zlým nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

2. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať. Veľa krát problém, ktorý nastáva nie je dôvodom na reklamáciu prípadne sa nejedná o poruchu tovaru.

3. Častokrát nie je potrebné reklamovaný tovar zasielať k nám. Naše servisné oddelenia Vám poradí, prípadne doporučí priamu technickú podporu ku konkrétnemu produktu, čo môže napomôcť vyriešiť reklamáciu priamo u Vás doma.

Ak nie je možné odovzdať tovar osobne na reklamáciu, môže byť poslaný poštou alebo prepravnou službou. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky, doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru zákazníkom.

Záruka :

Na všetok dodávaný tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a vady elektronických mechanizmov.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobné opotrebením a nesprávnym užívanim napr. :

- nalomený kábel

- poškriabný DVD nosič (najmä DVD disky pre hernú konzolu Xbox 360, so škrabancom okolo celého obvodu DVD. Táto chyba je spôsobená manipupáciou konzoly počas vloženého DVD disku, čo je v rozpore s podmienkami používania hernej konzoly Xbox 360)

- zlomené či pretlačené tlačídla na zariadeniach

Záruka a reklamácie herných konzoly Xbox 360, Xbox One a príslušenstva dodávaného priamo s konzolou 

Konzolu alebo príslušenstvo pribalené ku konzole či Kinect senzor (aj samostatne zakúpený) je možné jednoducho reklamovať priamo na zákazníckej podpore spoločnosti Microsoft. Reklamácia sa vypisuje v online formulári pričom celý priebeh reklamácie je veľmi jednoduchý. Kompletné informácie nájdete na stránkach podpory pre hernú konzolu Xbox 360 : http://support.xbox.com/sk-SK/

A. Reklamácie fyzického tovaru

Odovzdanie a preprava reklamovaného tovaru :

Výrobok je potrebné reklamovať kompletný, najlepšie v originálnom balení. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky, doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru zákazníkom.

Odovzdanie  reklamovaného tovaru na pobočke :

- tovar môžete k reklamácií odovzdať na >>>TÝCHTO POBOČKÁCH<<<

Odoslanie reklamovaného tovaru cez SK poštu / kuriérom :

- v prípade, že tovar zasielate, vykonajte tak iba na adresu nižšie :

Adresa na zaslanie reklamácie :

Arašid s.r.o.

Lazovná 69

974 01 Banská Bystrica

+421 917 112 007

 

Potrebné doklady pre reklamáciu sú:

- doklad o kúpe (kópia nákupnej faktúry / pokladničný doklad)
- záručný list (ak bol dodaný s výrobkom, vo väčšine prípadov faktúra je zároveň záručný list)
- vyplnený reklamačný formulár, ktorý je potrebné priložiť k zasielanému tovaru, formulár nájdete nižšie po kliknutí na tlačídlo "reklamačný formulár"

Vracaný tovar ani reklamácie nám nezasielajte na dobierku. Náklady na zaslanie tovaru späť k nám nepreplácame.

Hneď ako sa vráti tovar z reklamácie, posielame ho Vám späť. O priebehu reklamácie informujeme emailom a cez SMS. 
V prípade, ak máte akékoľvek nejasnosti ohľadom možnosti reklamovať tovar, alebo ohľadom zasielania tovaru na reklamáciu, je najlepšie informovať sa na e-maily:  objednavky@gamescenter.sk

 

B. Reklamácie digitálneho tovaru (aktivačné kľúče)

  • Pre reklamácie týkajúce sa digitálneho tovaru nie je potrebné vypĺňať online reklamačný formulár
  • V prípade nefunkčnosti aktivačných kľúčov treba dodržať nasledovné kroky :
1. Vytvoriť si obrázky tzv. "printscreen", ktoré ukazujú problém pri aktivácií s chybovými hláškami - potrebné podklady pre jednotlivé online platformy (Steam, Uplay, Origin a pod.) nájdete v texte nižšie

2. Pripraviť si číslo objednávky, ku ktorým sa daný kód/y viažu

3. Všetky informácie zaslať na e-mail : objednavky@gamescenter.sk

Obrázky potrebné k riešeniu reklamácií dig. produktov

Platforma STEAM1. Needitovaný (neupravený) screenshot toho, ako kľúč zadávate do Steamu (spolu s viditeľným názvom Vášho Steam účtu)

2. Needitovaný (neupravený) screenshot chybovej hlášky zo Steamu (spolu s viditeľným názvom Vášho Steam účtu)

3. Needitovaný (neupravený) screenshot Vašej hernej knižnice (spolu s viditeľným názvom Vášho Steam účtu)

4. Needitovaný (neupravený) screenshot detailu aktivácie produktov zo Steamu (nájde ho takto: kliknete na svoje meno v účte v pravom hornom rohu, vyberiete Account Details / Detaily účtu a následne View licenses and product key activations) prípadne možno nájsť na tomto odkaze:https://store.steampowered.com/account/licenses/

5. Odkaz na Váš Steam účet (jednoducho ho nájdete tak, že sa v prehliadači prihlásite k Vášmu Steam účtu, kliknete na svoje meno nachádzajúce sa medzi záložkami komunita a informácie a skopírujete odkaz z prehliadača) - vyzerá nejako takto :http://steamcommunity.com/id/...Vašejméno.../home/


Návod ako vytvoriť screenshot nájdete tu: https://napoveda.seznam.cz/cz/email/jak-vytvorit-screenshot/

Platforma ORIGIN

1. Needitovaný (neupravený) screenshot toho, ako kľúč zadávate do ORIGIN-u

2. Needitovaný (neupravený) printscreen chybovej hlášky vo formáte JPG v prílohe, poprípade screenshot zachytávajúci Váš problém. (Spolu s viditeľným názvom Vášho Origin účtu)

3. Needitovaný (neupravený) printscreen z Origin klienta (aplikácia) spolu s viditeľným názvom Vášho Origin účtu.


Návod ako vytvoriť screenshot nájdete tu
:
 https://napoveda.seznam.cz/cz/email/jak-vytvorit-screenshot/


Platforma UPLAY


1. Needitovaný (neupravený) screenshot toho, ako kľúč zadávate do Uplay (spolu s viditeľným názvom odplate účtu)

2. Needitovaný (neupravený) screenshot chybové hlášky z Uplay (spolu s viditeľným názvom odplate účtu)

3. Needitovaný (neupravený) screenshot Vašej hernej knižnice

4. Needitovaný (neupravený) screenshot detailu aktivácií vo Vašom účte (nájdete tak, že kliknete na svoje meno, dáte account information / my games)

Návod ako vytvoriť screenshot nájdete tu: https://napoveda.seznam.cz/cz/email/jak-vytvorit-screenshot/


 

 POSTUP reklamácie digitálneho tovaru pre ostatné platformy (GOG, EPIC STORE, ROCKSTAR SOCIAL CLUB, WINDOWS STORE a iné)  je rovnaký ako pri vyššie uvedených